Cégalapítás menete

Cégalapítás, cégalapítás elvi menete

A cégügyvédek.hu oldalon hirdető ügyvédeknek a cégalapítás és cégmódosítás, illetve ezen belül a Kft. és Bt. alapítás/módosítás ügyintézése kiemelt tevékenysége. A cégügyvédek.hu oldalon hirdető ügyvédek legnagyobb előnye a gyorsaság és a jólszervezettség.

Tisztelt Ügyfeleink!

A cégügyvédek.hu ügyvédeinek álláspontja szerint az új, 2012-től érvényes cégtörvény, illetve gazdasági törvény szigorúbb összeférhetetlenségi és felelősségi szabályai miatt a cégalapítás / cégmódosítás megkezdése előtti alapos, részletes konzultáció, illetve ügyvédi tanácsadás mindenképpen elengedhetetlen.


A cégügyvédek.hu ügyvédei tapasztalataik birtokában egyöntetűen állítják, hogy az új cégtörvény, illetve gazdasági törvény felelősségi szabályainak nem kellő súlyú figyelembe vétele, gondatlan kezelése súlyos következményekkel járhat.

A cégügyvédek.hu ügyvédei javasolják a honlap olvasóinak, hogy cégalapítás, cégmódosítás esetén semmiképp se bízza Magát  feltűnően-gyanúsan olcsó, kellő tapasztalattal nem rendelkező irodára, mert akár a megspórolt összeg (10-20 ezer Ft) több tíz- vagy több százszorosát is elbukhatja.


Miért érdemesebb a cégügyvédek.hu ügyvédeihez fordulni:


1. Szélesebb körű, komplexebb, az apróbb részletek kidolgozására és összehangolására irányuló szemlélet és szolgáltatás(ok) tekintettel arra, hogy az oldalon hirdető ügyvédek a tulajdoni lap beszerzés, az illeték-rendelés, valamint számos egyéb teendőt is elvégeznek, megoldanak ügyfeleik helyett.


2. Meghatározott ügymenet és ügyintézési határidők keretein belül történik a cégalapítás / cégmódosítás, mely gyorsabb, pontosabb, koncentráltabb ügyintézést és kiszámítható bejegyzési határidőt tesz lehetővé.


A cégügyvédek.hu oldalon hirdető ügyvédek - az adatfelvétel és az okiratok aláírásának kivételével - szinte minden bejegyzéshez szükséges teendőt megoldanak ügyfeleik személyes közreműködése nélkül. Az okiratok aláírásához viszont minden érintett félnek személyesen meg kell jelenni a megfelelő személyi okmányokkal és az eljáró ügyvéd előtt aláírni az elkészített okiratokat!


A cégalapítás menete, folyamata komplex teendők összessége, mely az ügyvédi  feladatokon túlmenően más szakember (könyvelő, adószakértő stb.) közreműködését is igényelheti. Többek között az alábbi problémákat kell megoldani: cégnév választás és ellenőrzés, székhely, tulajdoni lap, vezető tisztségviselő(k), illeték és közzététel megfizetése, bankszámlanyitás, áfa és egyéb adózási kérdések, könyvelő választás, stb. Fenti problámákat, illetve teendőket kell összehangolni az ügyvéd által elkészített okiratok szintén ügyvéd előtti aláírásával és a Cégbírósági elküldéssel, illetve bejegyeztetéssel, azaz a törvényben meghatározott ügyvédi teendőkkel. A cégügyvédek.hu oldalon hirdető ügyvédek felelősségük teljes tudatában vállalják, hogy fentieket etikusan, precízen, törvényesen az ügyfeleik érdekeinek maximális tiszteletben tartásával végzik.

Az egyszerűsített cégbejegyzés bejegyzési határideje 2012. január 1-től a NAV adóregisztrációs eljárásának időtartamától függően (min.1, max. 8 munkanap) reálisan 2-10 cégbírósági munkanap. (A bejegyzésről  a Cégbíróság az adószám megállapítását követő 1 munkaórán belül hoz döntést.)


Figyelem!

A cégalapítás végösszegét a tulajdoni lapok lehívásának költsége(i) (hiteles tulajdoni lap másolat: 3.600 Ft / ingatlan) és az ügyben érintett személyek kötelező ügyvédi azonosítási költsége(i) (belföldi személy esetén: 1.670 Ft / fő, külföldi személy esetén: 2.730 Ft / fő) jelentősen befolyásolhatják, illetve növelhetik.


Cégalapítás menete, cégalapítás főbb teendői:


Cégalapítás menete I. lépés: Tájékoztatás és adatfelvétel

A 2012. évi új, szigorúbb törvények összeférhetetlenségi, adóregisztrációs és felelősségi szabályai miatt minden Ügyfelünknek alaposabb, körültekintőbb tájékozódást javasolunk az eddigieknél. A cégalapítás folyamatának megindítása előtt javasoljuk, hogy körültekintőein tájékozodjanak az alábbi 3 témakörben: 1. Adóregisztrációval és összeférhetetlenséggel összefüggő kérdések. 2. Adó és járulék fizetéssel, tervezéssel kapcsolatos kérdések. 3. Üzleti tervezéssel kapcsolatos kérdések. Fenti kérdések tisztázásban könyvelői és/vagy ügyvédi tanácsadás kifejezetten javasolt! A cégalapítás, ill. cégmódosítás megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mal cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke (Kft-nél minimum 500.000 Ft, Bt./Kkt. esetén nincs korlátozás), a vezető tisztségviselők, a tevékenységi kör valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges. Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez. Ekkor kell az ügyvédi megbízásra vonatkozó általában 20.000 Ft foglalót megfizetni és ekkor kerül sor a díjak és költségek pontosítására.


Cégalapítás menete II. lépés: A szükséges okiratok elkészítése

Ez az eljáró ügyvéd feladata és felelőssége. Az elkészült iratokat az ügyvédi iroda munkatársai a megfelelő példányszámban előkészítik az aláírásra. A cégügyvédek.hu ügyvédeinél a díj tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, ezért az ügyvéd külön díjat nem számít fel.


Cégalapítás menete III. lépés: Az eljárás költségeinek megfizetése

Ebben az ügyvédi irodák általában segítséget nyújtanak, megkímélik ügyfeleiket a banki átutalás ügyintézésétől. Egyszerűsített cégeljárásban a Kft. alapítás illetéke 50.000 Ft, a Bt. alapítás illetéke 25.000 Ft, közzététel nincs, módosításoknál általában 15.000 Ft illeték és 3.000 Ft közzététel fizetendő.


Cégalapítás menete IV. lépés: A cégalapítás okiratainak aláírása

Az okiratok elkészültét követően kerül sor az - ügyvéd előtti - aláírásra. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.
Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására , valamint az esetlegesen még szükséges jogi tanácsadásra az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a hátralékos díjak és költségek megfizetésére is.


Cégalapítás menete V. lépés: A cégalapítás okiratainak cégbírósági benyújtása

Az eljáró ügyvéd - elektronikus úton - nyújtja be a cégiratokat a Cégbíróságra. A beérkezést tanusító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró ügyvéd elektronikus címére érkeznek, melyről telefonon értesítik megbízójukat. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén (adóregisztráció sikertelensége vagy más összeférhetetlenségi problémák) az ügyvédi iroda egyeztet a megbízójával a szükséges teendőkről. Zrt. alapítás esetén az iratok benyújtásához szükség van az alaptőke befizetéséről szóló pénzintézeti igazolásra, melynek beszerzése az alakuló Zrt. vezető tisztségviselőjének a kötelezettsége.


Cégalapítás menete VI. lépés: A bejegyzett cég cégiratainak átadása a megbízó részére

Ha a Cégbíróság - az adószám megküldését követően - mindent rendben talált és a céget bejegyezte, az ügyvédi iroda átadja megbízója részére az összes őt megillető papíralapú iratot. (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány).


Figyelem! A cégbejegyzéssel nem ér véget a cégalapítás folyamata, a társaság képviselőjének számos törvényi kötelezettség teljesítéséről kell gondoskodnia, íme:


Ezek cégformák szerint az alábbiak:


KFT. alapítása esetén kötelező: kamarai regisztráció a bejegyzéstől számított 5 napon belül, bankszámlanyitás, törzstőke elhelyezése a bankszámlára a bejegyzéstől számított 8 napon belül; ekkor már célszerű a leendő könyvelő megbízása; APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül.
Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.


BT. / KKT. alapítása esetén kötelező: kamarai regisztráció a bejegyzéstől számított 5 napon belül, bankszámlanyitás; célszerű a leendő könyvelő megbízása; APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül.
Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.
A cégmódosítás a már bejegyzett társaságok adataiban történt változások cégjegyzékbe történő bejegyeztetését jelenti, a cégalapítás során irányadó szabályok és törvények alapján.


ZRT. alapítása esetén kötelező: kamarai regisztráció a bejegyzéstől számított 5 napon belül, ISIN kód ügyintézése-részvények keletkeztetése (Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt., röviden: KELER Zrt.) értékpapírszámlák megnyitása (dematerizált részvények esetén minden részvényesnek saját értékpapírszámlát kell nyitnia); célszerű a leendő könyvelő megbízása; APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül. (Zrt. esetén a bankszámlanyitásnak illetve az alaptőke elhelyezésének az iratok cégbírósági benyújtása előtt kell megtörténnie, ezt a legtöbb banknál a vezérigazgató, vagy az igazgatóság egyik tagja önállóan el tudja intézni.) Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.FIGYELEM!


2012. január 1-től minden újonnan alakuló gazdasági társaságnak kötelező a Kamarai regisztráció, a bejegyzést követő 5 napon belül, az erre szolgáló nyomtatványon, amit kitöltve, aláírva, postán kell beküldeni. A már bejegyzett gazdasági társaságoknak 60 napon belül azaz gyakorlatilag február végéig kell bejelentkezni. Az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) honlapjáról (menüpont: Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja).


Kft., Bt. alapítás módjai, feltételei:
Azonnali cégalapítás: iratkészítés 1-6 órán belül (ügyvédi irodától függően)
Normál cégalapítás: iratkészítés 1-2 munkanap
Lassú cégalapítás: iratkészítés 3-6 munkanap


 


A cégügyvédek.hu ügyvédei által nyújtott azonnali cégalapítás, normál cégalapítás, illetve a lassú cégalapítás jogi menete és majdani végeredménye teljesen megegyezik, ezek csak az iratkészítési határidőkben, a kommunikáció módjaiban és ezekből eredően a szolgáltatás díjaiban térnek el egymástól.


A különböző cégalapítási módokról és feltételekről bővebb infó az adott almenüpontban található!

Amennyiben szeretne a fent ismertetett elvi rendszer alapján gyorsan és egyszerűen céget alapítani, kérjük, hogy válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb ügyvédet az ügyvédkereső menüpontban.